top of page
LAHJAKORTIT
Lahjakortit
Lahjakortteihin sovellettavat ehdot

Nextiili ry | Loved by NXT -verkkokauppa | Harjuntausta 3 A, 33400 Tampere

Kotipaikka: Tampere | y-tunnus 3182138-9

Ehdt
1. Soveltamisala ja määritykset

1.1 Lahjakorttiehtojen soveltamisala. 

Näitä lahjakorttiehtoja sovelletaan Loved by NXT:n (jäljempänä ”LBNXT”) verkkokaupassa kohdassa 1.2 määriteltyjen lahjakorttien (jäljempänä ”Lahjakortti”) myyntiin ja käyttämiseen maksuvälineenä Loved by NXT -verkkokaupassa (jäljempänä ”Verkkokauppa”). Ostaessaan Lahjakortin tai käyttäessään Lahjakorttia asiakas hyväksyy nämä ehdot ostohetkellä sekä käyttöhetkellä. Nämä säännöt koskevat uusia, 4.5.2023 liikkeelle laskettuja Loved by NXT:n Lahjakortteja. Kulloinkin voimassa olevat Loved by NXT:n lahjakorttiehdot ovat löydettävissä osoitteesta lovedbynxt.fi

 

1.2 Lahjakortti. 

Lahjakortti on maksuväline, jota voidaan käyttää LBNXT -verkkokaupassa minkä tahansa verkkokaupassa myytävän tuotteen maksamiseen. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi. Lahjakortti sisältää koodin (jäljempänä ”Tunniste”), jonka avulla voit käyttää Lahjakortin saldoa. Säilytä saamasi Tunniste huolellisesti. Lahjakortti ei ole henkilökohtainen. 

 

1.2.1 Lahjakortin ostaminen. 

LBNXT-verkkokaupasta on mahdollista ostaa yksi tai useampia elektronisia Lahjakortteja joko asiakkaan omaan käyttöön tai lahjaksi toiselle henkilölle. Ostotilanteessa valitaan Lahjakortti-valikoimasta halutun arvoinen Lahjakortti. LBNXT ei vastaa toimituksen jälkeen kadotetuista tai varastetuista lahjakorteista eikä korvaa näitä uusilla lahjakorteilla.

 

1.2.2 Voimassaolo. 

Lahjakortti aktivoituu Lahjakortin toimituksen yhteydessä. Lahjakortin ostaja valitsee toimituspäivän itse lahjakortin oston yhteydessä. Lahjakortti on voimassa voimassa 12 kk aktivointihetkestä. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia tai saldon palauttamista LBNXT:ltä, mikäli asiakas ei ole käyttänyt saldoa Lahjakortin voimassaoloajan aikana. Loved by NXT:llä on oikeus mitätöidä Lahjakortti epäillessään Lahjakortin väärinkäytöstä. 

 

1.2.3 Erityisehdot. 

LBNXT voi jakaa Lahjakortteja asiakkailleen etuna, lahjana tai palkintoina järjestetyistä kilpailuista, jolloin antotilanteeseen liittyvät käyttöehdot ja rajoitukset esitetään erikseen tapauskohtaisissa erityisehdoissa.

 

1.3 Asiakas. 

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa kuluttaja-asiakasta, joka hankkii Lahjakortteja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Asiakkaan on oltava oikeustoimikelpoinen luonnollinen

Suomessa asuva henkilö.

Soveltamisala

2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 Sopimuksen syntyminen. 

Sopimus syntyy, kun LBNXT on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen ja asiakas on maksanut Lahjakortin hinnan. Lahjakortin käyttöoikeus ja vastuu Lahjakortin huolellisesta säilyttämisestä siirtyy asiakkaalle, kun LBNXT on toimittanut asiakkaalle Lahjakortin.

 

2.2 Sopimuksen siirtäminen. 

Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. LBNXT:llä on kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. LBNXTlla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

 

2.3 Oikeus kieltäytyä sopimussuhteesta.

LBNXT:llä on oikeus halutessaan kieltäytyä tekemästä sopimusta Lahjakortin myynnistä asiakkaan kanssa.

Sopimuksen syntyminen
3. Lahjakortin toimittaminen

3.1 Lahjakortin toimittaminen.

Verkkokaupasta ostettu Lahjakortti esitetään Tunnisteena asiakkaan sähköpostiin.

 

3.2 Toimitetuksi katsominen. 

Lahjakortti katsotaan toimitetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaalle lähetetään Tunnisteen sisältävä sähköposti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Lahjakortin toimittaminen
4. Lahjakortin käyttäminen

4.1 Lahjakorttia voi käyttää kaikkiin ostoksiin Verkkokaupassa.

Lahjakortin arvoa voi käyttää maksamiseen joko yhdellä tai useammalla ostoskerralla. Mikäli Lahjakortin arvo ylittää ostoksen hinnan, siirtyy jäljelle jäävä arvo käytettäväksi seuraavalle ostokerralle Lahjakortin voimassaolon aikana. Jos asiakas haluaa tehdä ostoksen, jonka hinta ylittää Lahjakortin arvon, asiakkaan tulee maksaa LBNXT:lle erikseen Lahjakortin jäljellä olevan arvon ja ostoksen hinnan välinen erotus. Asiakas voi tarkastaa Lahjakortin jäljellä olevan arvon

LBNXT:n asiakaspalvelusta.

 

4.2. Lahjakorttia voidaan käyttää Verkkokaupassa korttimaksujen yhteydessä. Lahjakortin käytöstä ei veloiteta erillisiä kustannuksia.

 

4.3 Rajoitukset. 

Lahjakorttia ei voi käyttää Verkkokaupan ostosten maksamiseen Nextiilin myymälässä.

Lahjakortin käyttäminen
5. Palautusoikeus ja hyvitykset

5.1 Sopimuksen peruuttaminen ja asiakkaan palautusoikeus. 

Verkkokaupassa tehtyä Lahjakortin ostoa ei voi peruuttaa.

Palautusoikeus
6. Lahjakortteja koskevat reklamaatiot

Lahjakortteja koskevat reklamaatiot voi osoittaa LBNXT:lle. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: lovedbynxt.fi

Reklamaatiot
7. LBNXT:n vahingonkorvausvelvollisuus

7.1 Vahingonkorvauksen enimmäismäärä.

LBNXT ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Vahingonkorvausvelvollisuus
8. Henkilötietojen käsittely

8.1 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja muut vastaavat tiedot. 

LBNXT käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa lovedbynxt.fi/tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjänä toimii Nextiili ry.

8.2 Asiakkaan oikeudet. 

Asiakkaalla on tietosuojaselosteessa kerrotut EU:n yleisen tietosuoja asetuksen mukaiset oikeudet ja siten esimerkiksi oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa. Rekisteriote käsiteltävistä henkilötiedoista on tilattavissa LBNXT:n asiakaspalvelusta. Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota LBNXT tekee oikeutetun edun perusteella, kuten esimerkiksi suoramarkkinointia. Tällaisen pyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä LBNXT:n asiakaspalveluun. Lisätiedot ja yhteystiedot ovat saatavilla tietosuojaselosteessa.

Henkilötietojen käsittey
9. Muut ehdot

9.1 Ylivoimainen este.

LBNXT vapautuu tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa asiakkaalle vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen tämän sopimuksen

täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on LBNXTsta riippumaton, ja jonka vaikutuksia LBNXT ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, epidemia, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen LBNXTsta riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 

9.2 Sovellettava lainsäädäntö. 

Näihin lahjakorttiehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Päivitetty viimeksi 5.7.2023

Muut ehdot
bottom of page